About the project

Project

Modernistic corner of Warsaw

Modern House is an exceptional estate of single-family semi-detached houses.

Kompleks inwestycyjny składa się z dwóch etapów. W pierwszym zrealizowanym etapie powstały 44 domy. . Drugi etap przewiduje realizację 22 domów o wyraźnym, nowoczesnym designie. Każdy z oferowanych bliźniaków posiada przynależne, napowietrzne miejsca postojowe, w pierwszym etapie budynki typ C posiadają garaż wbudowany w bryłę budynku .W zależności od wybranego typu domu ich metraż wynosi od 101 m2do 131 m2 w gotowym pierwszym etapie i od 118 do prawie 133 m2. w etapie II. W trosce o bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców teren całego kompleksu mieszkaniowego został ogrodzony. Prosty układ komunikacyjny zapewnia łatwe przemieszczanie się samochodami, rowerami oraz pieszo w obrębie osiedla.

ETAP I - zrealizowany - gotowe domy - OSTATNI DOM W SPRZEDAŻY

ETAP II – w przygotowaniu 22 domy – JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

Benefit

Triple-glazed windows

Proper thermal insulation is one of the most important factors affecting the comfort of everyday use.

Proper thermal insulation is one of the most important factors affecting the comfort of everyday use. Triple-glazed windows are an innovative technology that allows the heat penetration rate to be reduced, which translates into a reduction in heating energy losses in rooms, and consequently into considerable savings.

Benefit

Glazing and façade

The façade is one of the most important elements of buildings, which adds elegance and highlights craftsmanship.

The façade is one of the most important elements of buildings, which adds elegance and highlights craftsmanship. In combination with rich glazing i stonowaną kolorystyką jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość projektu.

Benefit

Sound insulation

In an increasingly fast-paced world, peace and tranquillity are values that are particularly worth protecting.

W coraz szybciej pędzącym świecie cisza i spokój to wartości, które warto szczególnie chronić. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii związanych między innymi ze stolarką okienną domy Modern House mają high acoustic insulation parameters. Wszystko po to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z ciszy i komfortu rodzinnego wypoczynku we własnym domu.

About the project

Your home

Space for your imagination

Modern House to wiele typów funkcjonalnych układów mieszkalnych. Sam zdecyduj o rozkładzie swojego domu!

Każdy segment mieszkalny jest podzielony na dwa bliźniacze budynki. Taki układ architektoniczny pozwolił zaprojektować unikatowy i nowoczesny kształt brył budynków. Każdy z domów jest podzielony na dwie komfortowe strefy w zależności od typu segmentu.

  strefa parterowa - część dzienna w skład której wchodzą:
  • spacious and sunny living room
  • kitchenette
  • guest toilet
  • gabinet - w wybranych typach domów
  • technical or utility room
  • garaż – w jednym typie w etapie I


  strefa na piętrze – część nocna w skład której wchodzą:
  • comfortable master bedroom with the possibility of separating a dressing room and an additional bathroom
  • easy to arrange children's room
  • additional room for individual arrangement
  • potential separate laundry room in the largest segment


  Do każdego domu przynależy kameralny prywatny ogród.

Benefit

Anti-burglary door

Peace, quiet and security are what make us feel comfortable in a given place. Each of the houses in Modern House will be equipped with top quality anti-burglary door. The classic and reliable design will ensure excellent soundproofing, while the anti-burglary class guarantees the security of private space.

Spokój, cisza i bezpieczeństwo są tym, co sprawia, że w danym miejscu czujemy się komfortowo. Każdy z domów w Modern House jest wyposażony w najwyższej jakości drzwi antywłamaniowe. Klasyczna, niezawodna konstrukcja zapewni doskonałe soundproofing, while the anti-burglary class guarantees the security of private space.

Benefit

Terraces and home gardens

The natural beauty of Green Ursynów is one of the main advantages of the Modern House project. Each of the segments will have its spacious terrace and garden, which you can arrange according to your unique ideas so that your family can rest peacefully in the open air.

Naturalne piękno Zielonego Ursynowa to jeden z głównych atutów inwestycji Modern House. Każdy z segmentów posiada spacious terrace and garden, which you can arrange according to your unique ideas so that your family can rest peacefully in the open air.

Benefit

Security

The sense of security is one of the basic human needs and is especially important in housing estates. Modern House estate will be fully fenced, and at the entrance and exit from the estate, there will be modern remote-controlled gates.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i jest szczególnie ważne na osiedlach mieszkaniowych. Osiedle Modern House jest w całości ogrodzone, a na wjeździe i wyjeździe z osiedla są nowoczesne bramy sterowane pilotem.

About the project

Design

Architecture for the demanding

Modern House is modern design. A balance between nature in the form of lively gardens and a spacious living area.

Hours of work at the drawing board resulted in a completely exceptional and unique design, which breaks the usual designs and patterns adopted for this form of construction. An individual approach and focus on the goal made it possible to combine design and functionality. We achieved a simple and clear body, whose roof contour was broken by a noticeable slant and sharp edges. The soft colours of the elevation in combination with high-quality materials and rich glazing create a very interesting final effect.

Benefit

Modern gas boiler

Heating the house is one of the main costs associated with maintaining the property. Considering the savings of future residents of the Modern House project, each segment will be equipped with the latest generation gas boiler with a thermoregulator, which enables precise temperature setting and its differentiation in the day/night formula.

Ogrzewanie domu stanowi jeden z głównych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. W trosce o oszczędności przyszłych mieszkańców inwestycji Modern House, każdy z segmentów jest zaopatrzony w the latest generation gas boiler with a thermoregulator, which enables precise temperature setting and its differentiation in the day/night formula.

Benefit

Solar collectors or photovoltaic panels

Renewable energy sources are not just about clean air, they are about the real economic benefits. Efficient and highly effective solar collectors can significantly reduce the cost of heating your property. The energy obtained from photovoltaic panels can be used to heat domestic hot water or fed into the power supply system of our house. Above all, it is an eco-friendly system that brings real savings in electricity consumption. Your PV system can be fitted at the time of purchase of the house or any time after the purchase.

Renewable energy sources are not just about clean air, they are about the real economic benefits. Efficient and highly effective solar collectors can significantly reduce the cost of heating your property. The energy obtained from photovoltaic panels can be used to heat domestic hot water or fed into the power supply system of our house. Above all, it is an eco-friendly system that brings real savings in electricity consumption.Your PV system can be fitted at the time of purchase of the house or any time after the purchase.

Benefit

Recuperation

Recuperation in Modern House houses means a significant reduction in heat loss! Recuperation is not only about saving energy, it is also about:

Rekuperacja w domach Modern House to znaczne ograniczenie strat ciepła ! Rekuperacja to nie tylko oszczędność energii, to również:
– fresh air without energy losses
– home without mosquitoes and flies
– cleaning the air of bacteria and viruses

About the project

Advantages of the project

Unique project in the green part of Ursynów

Modern House is an exceptional project, which is distinguished by many advantages:

 • excellent location within 20 minutes from the city centre
 • high quality of construction technology and materials
 • functional and easy to arrange layouts of the houses
 • enclosed and fenced area of the complex
 • convenient road and public transport
 • Warszawa Jeziorki railway station
 • proximity of educational, service, sports and recreational infrastructure
 • proximity of numerous parks, a forest complex and ponds
 • modern design created by a reputable architectural design studio

Nie opuszczaj strony
Wait!
Don’t go away
Check out special offer prepared for you!
Call now!
22 375 93 02
podaj hasło OFERTA SPECJALNA Z WWW
Zamknij